.

Spolupracujeme s partnerom, ktorý Vám v prípade záujmu poskytne bezplatné konzultácie a vypracovanie najvýhodnejšieho riešenia v závislosti na konkrétnych podmienkach každého zákazníka.

Takisto v prípade záujmu zabezpečí:

Vybavenie finančných prostriedkov 

  • na prefinancovanie výstavby rodinného domu
  • na dofinancovanie výstavby rodinného domu

 

Oblasť poistenia – poistenie stavby

  • poistenie nehnuteľnosti, vinkulácia v prospech banky
  • poistenie úveru,
  • poistenie pred stratou zamestnania a schopnosti splácať úver

Uvedené služby pre Vás sprostredkuje Mgr. Vlasta Blašková – fin. agent. Tel.: 0917 554 077