–          Kompletná projektová dokumentácia obytných budov ( rodinné domy, bytové domy, chaty, penziony, atp.)

–          Projektová dokumentácia zdravotechniky pre akékoľvek pozemné stavby

–          Inžinierska činnosť ( vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, búracieho povolenia, kolaudácie )

–          Autorský dozor na stavbe

–          Stavebný dozor na stavbe

–          Odborné poradenstvo v stavebníctve