STRETNUTIE

 • Nezáväzná diskusia, osobný kontakt
 • Vysvetlíte nám Vaše predstavy a požiadavky na svoj rodinný dom
 • Na stavebnom úrade preveríme požadovaný rozsah projektovej dokumentácie
 • Pripravíme pre Vás vecnú , obsahovú , termínovú a cenovú ponuku

REALIZÁCIA PROJEKTU

 • Postupne  vytvoríme pre Vás niekoľko verzií základných návrhov pôdorysu a pohľadov
 • Dáte nám spätnú väzbu, metódou postupného približovania spolu vytvoríme návrh, ktorý Vás určite uspokojí
 • Následne m y dopracujeme konštrukčné detaily, ktoré zabezpečia pre Váš rodinný dom vysokú úžitkovú hodnotu a kvalitu

SCHVÁLENIE

 • Po ukončení vzájomných konzultácií, kedy je Vami schválený pôdorys a pohľady  rodinného domu, vzájomne dohodneme technické zadanie jednotlivých profesií a stavebných materiálov a konštrukcií v rozsahu:
 • Kúrenie, druh a spôsob vykurovania objektu
 • Zdravotechnika, vybavenie objektu zariaďovacími predmetmi, spôsob prípravy teplej vody, využitie dažďovej vody
 • Plynoinštalácia ( ak je v lokalite vonkajší rozvod plynu)
 • Hlavný konštrukčný materiál hrubej stavby ( tehly,pórobetón, drevený skelet atp.)
 • Druhy podláh v jednotlivých miestnostiach
 • Druhy okien a dverí
 • Druh strešnej krytiny
 • Prípojky na inžinierske siete