Projekty rodinných domov

3MConsulting spol. s.r.o.

Príklad jednoduchšej projektovej dokumentácie

RD 1+1 – príklad dodávanej projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie v časti architektúra, profesie sa zhotovujú vždy na prianie stavebníka ( elektroinštalácia, vodovod, kanalizácia, kúrenie, plynoinštalácia atp.)

Menší rodinný dom vhodný ako štartovný dom pre mladú rodinu alebo ako rodinný dom pre rodičov na dôchodku. Rodine poskytuje dostatok priestoru pre pohodlné bývanie, bonusom je južná prekrytá terasa prepojená na okrasnú záhradu.

RD 1+1 detail sokla a základov

RD 1+1 pohľady 1

RD 1+1 pohľady 2

RD 1+1 pôdorys – nadotvorové preklady

RD 1+1 pôdorys a detaily stužujúceho venca

RD 1+1 pôdorys krovu

RD 1+1 pôdorys prízemia

RD 1+1 pôdorys strechy

RD 1+1 pôdorys základov

RD 1+1 priečny rez

RD 1+1 situácia osadenie objektu na pozemku

RD 1+1 situácia širšie vzťahy

RD 1+1 spodná stavba – rozvody

RD 1+1 výpis klampiarskych výrobkov

RD 1+1 výpis okien a dverí