Multidom

nové riešenie !

Prízemný rodinný dom pôdorysného rozmeru 15x8m, konštrukčne navrhnutý novou progresívnou technológiou spoločnosti 3MConsulting zabezpečuje absolútnu variabilitu dispozície, rýchlu a jednoduchú výstavbu a najmä teplotechnické parametre spĺňajúce požiadavky energeticky úsporného domu nastavené na obdobie po roku 2020. Na pôdoryse 15x8m s hrúbkou obvodových stien 400mm je možné variantne navrhnúť akékoľvek členenie obytného priestoru s podlahovou plochou 93 až 99m, čo je zrejmé aj s návrhov pôdorysov uvedených v grafickej prílohe kde sú vypracované pôdorysné varianty bytu 3+1.

Samotná konštrukcia je tepelne vyvážená, t.j. obvodové steny, podlaha a strop majú vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti hodnota obvodových stien R=8,69m2.K/W, vnútorné deliace steny zase majú vysokú pevnosť a vynikajúce tepelnoakumulačné vlastnosti, v konštrukcii podlahy je 150mma v konštrukcii stropu 300mm tepelnej izolácie. Všetky stavebné materiály sú výlučne na prírodnej báze.

 

Cena projektu 1600,- €

 

 

MULTIDOM Pohľady bočné- varianty 1

MULTIDOM Pohľady bočné – varianty 2

MULTIDOM Pohľady čelné-varianty

MULTIDOM Pôdorys var.1

MULTIDOM pôdorys var.2

MULTIDOM Pôdorys var.3

MULTIDOM Pôdorys var.4

 

Share

 

home