Projekty rodinných domov

3MConsulting spol. s.r.o.

Garden Family

 

Family GARDEN

Malý prízemný rodinný dom pôdorysného rozmeru 7,8×6,9m so sedlovou strechou. Rodinný dom s jednoduchou ale  účelnou dispozíciou vhodný ako objekt pre oddych a rekreáciu rodiny cez prázdniny dovolenku resp. víkendy napríklad v ovocnej záhrade. Dom je vhodný pre 2-4 člennú rodinu. Rodinný dom je vhodný na rovinatý alebo mierne svahovitý stavebný pozemok vo vidieckom prostredí a dá sa doplniť skladom záhradného náradia resp. prístreškom pre auto.

Navrhovaný rodinný dom Garden family je určený jednak pre uplatnenie v záhradkárskych osadách, nakoľko v mnohých je často samosprávou umožnené zastavať plochu cca 50 m2, ako aj pre rýchle a akútne riešenie ubytovania pre sociálne odkázaných občanov či už z dôvodov postihnutia živelnou katastrofou ( povodne, požiare, víchrice ) alebo aj z dôvodov odkázanosti na pomoc zo strany štátu alebo iných organizácií v prípade uvedených krízových humanitárnych situácií. Dom Garden Family však môže byť veľmi efektívne využitý ako prímestský resp. vidiecky záhradný dom pre obyvateľov trvale bývajúcich v činžovných domoch v mestách.

Rodinný dom Garden family zabezpečí pre jeho obyvateľov dostatočné obytné a hygienické podmienky pre štvorčlennú rodinu. Z dôvodu poskytnutia súkromia a individuálnych možností údržby objektu a priľahlého pozemku pre rodinu, je rodinný dom riešený ako samostatne stojaci s primeranými plochami pre trávnik resp. ovocnú alebo zeleninovú záhradku. Plocha pozemku cca 300m2 zabezpečuje odstupy objektu od susedných rodinných domov v zmysle požiadaviek Stavebného zákona. Objekt si nevyžaduje budovanie náročnej infraštruktúry, nakoľko elektrická energia by bola použitá len na pripojenie základných domácich elektrospotrebičov ( chladnička, mraznička, mikrovlnka, televízor ) a osvetlenie LED svietidlami – po 1ks v každej miestnosti, vykurovanie objektu by bolo zabezpečené pevným palivom v šporáku na ktorom by bola možná aj príprava jedál. Samotný objekt si vyžaduje pripojenie len na vodovod a kanalizáciu.

Vzhľadom na konštrukciu objektu je možné objekt zaradiť medzi stavby energeticky úsporné.

TECHNICKÝ POPIS

Základné technické údaje objektu

Pôdorysný rozmer : 6,9 x 7,8m( 9,0m so vstupnou terasou )

Sklon strechy : 23°

Výška objektu : 4,50m

Podlahová plocha : 49,70m2

Obytná plocha : 34,50m2

Zastavaná plocha : 53,82m2

Veľkosť pozemku : šírka 14m x dĺžka 22m ( cca 300m2 )

Odstupy objektu : od cesty 5m, od dvora 5m, od záhrady 5m, od suseda 2m

Legenda miestností

01 – Zádverie 1,40 m2

02 – Sklad 1,70 m2

03 – Kuchyňa – jedáleň 13,50 m2

04 – Spálňa rodičov 10,50 m2

05 – Detská izba 10,50 m2

06 – Sprcha a WC 4,10 m2

07 – Terasa 8,00 m2

ZÁKLADNÉ KONŠTRUKCIE OBJEKTU

 • Základové konštrukcie

Základové konštrukcie sú tvorené základovými pásmi šírky 500mm založenými do nezámrznej hĺbky, a základová doska hr.150mm pod ktorou je položená tepelná izolácia z tvrdeného podlahového polystyrénu hr. 120mm. V rámci spodnej stavby sa vyhotoví ležatá kanalizácia a vodovod.

 • Zvislé konštrukcie

Nosnú konštrukciu objektu tvoria masívne murované steny z tvárnic YTONG LAMBDA, zabezpečujúci statickú bezpečnosť a stabilitu objektu a výborné tepelnoizolačné vlastnosti obvodových stien. Priečky sú murované tiež z tvárnic YTONG.

 • Konštrukcia strechy

Konštrukciu strechy a tiež aj stropu tvorí tradičná tesárska konštrukcia , kde krokvy sú zviazané dvojicou stropníc. V konštrukcii stropu je vložená tepelná izolácia hr.300mm . Podhľad stropu je z nehorľavých dosiek . Ako strešná krytina je navrhnutá plechová s povrchovou úpravou ( napr.Ranilla,Lindab,Škridplech atp.) Na konštrukcii strechy môžu byť osadené fotovoltické panely a solárny komplet na prípravu teplej úžitkovej vody. Dažďová voda zo strechy bude odvádzaná do dvoch zberných nádob objemu po 1000 litrov, a bude využitá ako úžitková voda.

 • Komínové teleso Prespor DN 200mm – pripojenie sporáku na pevné palivo
 • Okná a vstupné dvere budú plastové s izolačným dvojsklom, vnútorné dvere plné laminované.
 • Konštrukcia podláh bude vyhotovená z keramickej dlažby v celom pôdoryse
 • Vodovod – prívod vody do kúpelne a kuchyne, ohrev teplej úžitkovej vody zo solárneho systému alebo prietokovými elektrickými ohrievačmi ( 2ks )
 • Elektroinštalácia – zásuvkový a svetelný okruh v nehorľavej úprave, v každej miestnosti 1LED svetlo a dve zásuvky
 • Vykurovanie – kuchynským šporákom na pevné palivo v celom priestore – šporák je umiestnený centrálne v objekte tak aby teplovzdušne dokázal vyhriať celý priestor objektu. Vo vstupnom závetrí bude uskladnená denná zásoba pevného paliva ( dreva )
 • Oplotenie, pozinkované pletivo výšky 1800mm

ROZSAH DODÁVKY

VRCHNÁ STAVBA (Na pripravenú základovú dosku a zrealizované prípojky na inžinierske siete)

 • Murivá nosných stien YTONG LAMBDA

 • Murivá deliacich priečok Ytong

 • Plastové okná s izolačným dvojsklom + parapetné dosky + parapetné plechy

 • Vstupné dvere plastové š.1000mm

 • Konštrukcia krovu a strechy
 • Vnútorné dvere

 • Konštrukcia podlahy – keramická dlažba

 • Keramické obklady ( kuchyňa, kúpelňa )

 • Zariaďovacie predmety sanity ( WC kombi, umývadlo, sprcha, kuchynská linka 1800mm, ohrievač TUV, výtokové ventily a betérie )
 • Komínové teleso DN 200mm, výška 5m
 • Drevené obklady lazúrované

 • Vnútorný vodovod

 • Vnútorná kanalizácia

 • Vnútorná elektroinštalácia

DOBA VÝSTAVBY

 • Na pripravenú základovú dosku na kľúč – do 6 týždňov

CENA VRCHNEJ STAVBY

 • 35.000,- € + DPH

SPODNÁ STAVBA – ZAKLADANIE

 • Zemné výkopové práce
 • Podkladné vrstvy zo štrkodrvy

 • Ležatá kanalizácia a vodovod, chránička pre prívod elektriny
 • Základové pásy a základová doska vrátane Kari sietí
 • Izolácie proti zemnej vlhkosti

 • Tepelná izolácia podlahy hr.120mm
 • Poter pieskocementový

 

Share

 

Garden family pôdorys prízemia

Garden family – situčný plán

Garden family pohľad č.1

Garden family pohľad č.2

Garden family pohľad č.3

Garden family pohľad č.4

 

home