katolicke-gymnazium-stefana-moysesa-projekt-rekonstrukcie-1

Picture 50 of 67

Projekt rekonštrukcie Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v Banskej Bystrici. Foto z realizácie. Výkon autorského dozoru.